Πέμπτη , 26 Μάι 2022

Άδεια Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Άδεια Τέλεσης Αγώνων.

Καλούνται τα Σωματεία, τα οποία ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας και κατέχουν «Άδεια Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Άδεια Τέλεσης Αγώνων», όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 22 του Ν. 4049/2012 ( με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 56Ατου Ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3057/2002 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 8 του Ν. 3207/2003), όπως:

μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013,

κοινοποιήσουν στην ΕΦΟΑ ακριβές αντίγραφο αυτής (με fax ή ηλεκτρονικά) προκειμένου να  συμπληρωθεί με τις έδρες το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2014.

Η μη έγκαιρη κοινοποίηση θα θεωρηθεί ότι το Σωματείο στερείται αυτής.

Όσα Σωματεία στερούνται αδείας καλούνται όπως προβούν άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την απόκτησή της από τις Περιφέρειες σύμφωνα με το νόμο.

Διαβάστε Επίσης

Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση: Κατάλογος Εκπροσωπήσεων Σωματείων της Ε.Φ.Ο.Α.

Από την Ε.Φ.Ο.Α ανακοινώνεται ο κατάλογος των εκπροσωπήσεων των Σωματείων – Μελών της για την …