Τρίτη , 23 Απρίλιος 2024

Ανακοίνωση του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. για τις Επερχόμενες Εκλογές της 27.03.2021

Τα Σωματεία-Μέλη της ΕΦΟΑ ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Δ.Σ. της ΕΦΟΑ, για την έγκαιρη υποβολή των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων τους, με τα οποία ορίστηκαν οι αντιπρόσωποι και αναπληρωτές τους στις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας, παρά τις αντίθετες ανακοινώσεις που ανεύθυνα κυκλοφόρησαν.

Το Δ.Σ. της ΕΦΟΑ υπέβαλε εμπρόθεσμα στον διορισθέντα Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής των αρχαιρεσιών της ΕΦΟΑ τον επικυρωμένο από τη ΓΓΑ εκλογικό κατάλογο, καθώς και αντίγραφα των αποφάσεων των Δ.Σ. των Σωματείων-Μελών του εγκεκριμένου εκλογικού καταλόγου, σύμφωνα με τα οποία έχουν οριστεί οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους. Κατά τον τρόπο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΟΑ πλήρως συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Είναι τιμή για την ΕΦΟΑ το γεγονός ότι τα 116 Σωματεία-Μέλη, που έχουν δικαίωμα ψήφου, ανταποκρίθηκαν όλα στο δημοκρατικό δικαίωμα της εκπροσώπησής τους.

Μέχρι χθες έχουν υποβάλει υποψηφιότητες περισσότερες/οι από 75 Μέλη της Οικογένειας του Τένις, για τα Καταστατικά Όργανα της ΕΦΟΑ, γεγονός που επίσης σηματοδοτεί το ενδιαφέρον των Σωματείων-Μελών.

Το Δ.Σ. της ΕΦΟΑ θα προβεί έγκαιρα με υιοθέτηση σχετικής απόφασής του στην ανακήρυξη των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και στο Καταστατικό της ΕΦΟΑ. Το Δ.Σ. της ΕΦΟΑ καλεί όλα τα Σωματεία-Μέλη του να υποβάλουν εμπρόθεσμα, εφόσον επιθυμούν, αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους που είτε αφορούν νέες υποψηφιότητες (χωρίς τον οποιοδήποτε αριθμητικό ή άλλο περιορισμό) είτε αφορούν θεραπεία ελλείψεων ήδη υποβληθεισών υποψηφιοτήτων.

Το Δ.Σ. της ΕΦΟΑ αναμένει σήμερα τις αποφάσεις της Κυβέρνησης και των Ειδικών Επιστημόνων, για να ανακοινώσει τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών, με φυσική παρουσία ή με ηλεκτρονικά μέσα από απόσταση, όπως προβλέπεται κα στη σχετική πρόσκλησή του.

Το Δ.Σ. της ΕΦΟΑ

Διαβάστε Επίσης

Ανακοίνωση για τα Ε1 Πρωταθλήματα

Μετά την δοκιμαστική διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων Ε1, κρίνεται επιτυχημένη η νέα μορφή τους, έγινε αποδεκτή …