Πέμπτη , 8 Δεκέμβριος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. Ε.Φ.Ο.Α.: ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30.03.2021

Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. στη συνεδρίασή του, 26.03.2021 αποφάσισε την διαδικασία της Γ.Σ. και ανακήρυξε τους υποψηφίους για τα Όργανα Διοίκησης.

Η Γ.Σ. θα γίνει με μέσα εξ’ αποστάσεως

Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, για την διαδικασία με μέσα εξ’ αποστάσεως και έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες προθεσμίες, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, όπως ορίζονται στο υπογραφέν συμφωνητικό, μεταξύ Ε.Φ.Ο.Α. και «ΖΕΥΣ».

Ακολουθεί ο κατάλογος των υποψηφίων ανά Όργανο Διοίκησης, όπως ανακηρύχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Φ.Ο.Α., ο οποίος έχει ήδη αναρτηθεί στην είσοδο της Ομοσπονδίας σε διακεκριμένο σημείο και έχει ήδη δοθεί στον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής κ. Γεώργιο Φωτόπουλο Δικηγόρο παρ΄ Αρείω Πάγω

 

1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ.

2) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΟΕ

3) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΟΕ

4) ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

5) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

6) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε Επίσης

Επικαιροποίηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητών

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 122310/21-3-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το οποίο αναφέρεται στις …