Κυριακή , 21 Ιούλιος 2024

Ανακοίνωση ΕΦΟΑ: Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή (update 11/2)

Σε συνέχεια του Νόμου 2725/1999 και τον τροποποιήσεών του εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την 26/05/2008 (Τεύχος Β, ΦΕΚ 971/26.05.2008). Η απόφαση αφορά στην Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Προπονητή Αντισφαίρισης. Με βάση αυτή την απόφαση οι προπονητές αντισφαίρισης, όλων των κατηγοριών, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Προπονητών Αντισφαίρισης  της  Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (άρθρο 1) και να εκδώσουν Δελτίο «Ταυτότητας» Προπονητή. Στην ίδια απόφαση περιγράφονται οι υποχρεώσεις των αθλητικών Σωματείων – Μελών της Ε.Φ.Ο.Α. για τους προπονητές που απασχολούν.

Το μητρώο των εγγεγραμμένων μέχρι σήμερα προπονητών Αντισφαίρισης, στην ΓΓΑ, μπορείτε να το δείτε εδώ. 

Οι τυχόν εγεγγραμμένοι και μη εμφανιζόμενοι στο αρχείο, πρέπει να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Σωματείων και Γυμναστηρίων της ΓΓΑ στο τηλ. 2131316437.

Καλούνται όσα Σωματεία – Μέλη της Ε.Φ.Ο.Α. δεν έχουν εφαρμόσει την Υπουργική Απόφαση μέχρι σήμερα, να την εφαρμόσουν άμεσα.

Καλούνται όσοι προπονητές αντισφαίρισης, πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν κάνει εγγραφή στο Μητρώο Προπονητών Αντισφαίρισης της ΓΓΑ, να το πράξουν άμεσα.

Στην ίδια Υπουργική Απόφαση προβλέπεται η έκδοση “Δελτίου Ταυτότητας Προπονητή”  (άρθρο 5). Προκειμένου η ΕΦΟΑ, σε συνεργασία με τον ΣΠΑΕ, να εκδώσει τα προβλεπόμενα Δελτία, καλεί όλους τους προπονητές να αποστείλουν στην Ομοσπονδία, μέχρι την 25η Φεβρουαρίου 2014, την επισυναπτόμενη αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η ΕΦΟΑ επισημαίνει ότι κανένας προπονητής δε θα μπορεί να προπονεί ή να συνοδεύει αθλητές, εφόσον δεν έχει Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή, το οποίο θα ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ “ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ” ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Διαβάστε Επίσης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ Δ.Ο.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΑ

ΤΙΜΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ Superior με διπλό κρεβάτι: 120€ Μονόκλινο: 93€ …