Παρασκευή , 9 Δεκέμβριος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ Γ.Γ.Α. – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. καλεί τα Σωματεία-Μέλη να υποβάλουν τα επικαιροποιημένα στοιχεία τους, όπως ζητούνται από την Γ.Γ.Α. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 30.09.2021.

Τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται είναι:

  1. Οικονομικά Στοιχεία ( Απολογισμός 2020 – Προϋπολογισμός 2021) με αριθμό πρωτοκόλλου από την οικεία Περιφέρεια
  2. Πρόσφατη βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας
  3. Πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών
  4. Έντυπο Ν έτους 2019
  5. Οποιαδήποτε άλλη μεταβολή έχει γίνει στα σωματεία από την εγγραφή στο μητρώο το 2020

Σε περίπτωση που δεν έχουν πλήρως επικαιροποιηθεί, θα πρέπει να υποβληθούν όσα στοιχεία είναι έτοιμα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, άλλως τα Σωματεία-Μέλη θα διαγραφούν από το Μητρώο της Γ.Γ.Α.

Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α.

Διαβάστε Επίσης

Επικαιροποίηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητών

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 122310/21-3-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το οποίο αναφέρεται στις …