Παρασκευή , 9 Δεκέμβριος 2022

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 14 & 16 Β’ΕΝΩΣΗ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 14 & 16 Β'ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε Επίσης

Επικαιροποίηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητών

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 122310/21-3-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το οποίο αναφέρεται στις …