Τρίτη , 29 Νοέμβριος 2022

Βαθμολογίες: Τελικές 2014

Δείτε στη συνέχεια τις τελικές Βαθμολογίες του 2014, όπως προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των 4ων Ε3 και την ενσωμάτωση των διεθνών.

update 9/1/2014

Rank_b12 Rank_b14

Rank_b16 Rank_b18

Rank_g12 Rank_g14

Rank_g16 Rank_g18

RankDetails2014

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α.

2014 Α12 Α14 Α16 Α18 Κ12 Κ14 Κ16 Κ18
 2013 b12 b14 b16 b18 g12 g14 g16 g18
 2012 Α12 Α14 Α16 Α18 Κ12 Κ14 Κ16 Κ18
 2011 Α12 Α14 Α16 Α18 Κ12 Κ14 Κ16 Κ18
 2010 Α12 Α14 Α16 Α18 Κ12 Κ14 Κ16 Κ18
 2009 Α12 Α14 Α16 Α18 Κ12 Κ14 Κ16 Κ18
 2008 Α12 Α14 Α16 Α18 Κ12 Κ14 Κ16 Κ18

Διαβάστε Επίσης

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 2022

Σας γνωρίζουμε ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Φ.Ο.Α. της 07.11.2022, ορίστηκε η περίοδος …