Δευτέρα , 4 Μάρτιος 2024

Βαθμολογίες: Τελικές 2014

Δείτε στη συνέχεια τις τελικές Βαθμολογίες του 2014, όπως προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των 4ων Ε3 και την ενσωμάτωση των διεθνών.

update 9/1/2014

Rank_b12 Rank_b14

Rank_b16 Rank_b18

Rank_g12 Rank_g14

Rank_g16 Rank_g18

RankDetails2014

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α.

2014 Α12 Α14 Α16 Α18 Κ12 Κ14 Κ16 Κ18
 2013 b12 b14 b16 b18 g12 g14 g16 g18
 2012 Α12 Α14 Α16 Α18 Κ12 Κ14 Κ16 Κ18
 2011 Α12 Α14 Α16 Α18 Κ12 Κ14 Κ16 Κ18
 2010 Α12 Α14 Α16 Α18 Κ12 Κ14 Κ16 Κ18
 2009 Α12 Α14 Α16 Α18 Κ12 Κ14 Κ16 Κ18
 2008 Α12 Α14 Α16 Α18 Κ12 Κ14 Κ16 Κ18

Διαβάστε Επίσης

Προκηρύξεις 2ου Ε1 10ης εβδομάδας 2024

Ανακοινώθηκαν από την Ε.Φ.Ο.Α. οι προκηρύξεις του 2ου Ε1 της 8ης εβδομάδας 2024 που θα …