Δευτέρα , 22 Απρίλιος 2024

Δ.Σ Ε.Φ.Ο.Α.: Ενημέρωση για την εγγραφή των Σωματείων-Μελών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της Γ.Γ.Α.

Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. καλεί τα Σωματεία-Μέλη να συνεχίσουν να υποβάλουν τα απαραίτητα έγγραφα αναγνώρισης και νομιμοποίησής τους, στο  Ηλεκτρονικό Μητρώο της Γ.Γ.Α.

Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να συγχέεται η νομιμότητα με τον όρο «Ενεργό Σωματείο», σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Φ.Ο.Α. Τα Σωματεία-Μέλη, που έχουν δικαίωμα ψήφου θα πρέπει να έχουν την Αθλητική Αναγνώριση και 10 συμμετοχές Αθλητών/τριών τους, στο προ της Γ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. έτος, σε επίσημους Αγώνες της Ε.Φ.Ο.Α. και χαρακτηρίζονται «ενεργά».

 Όσα Σωματεία έχουν την Αθλητική Αναγνώριση της Γ.Γ.Α. και δραστηριότητα με συμμετοχή σε επίσημους Αγώνες της Ε.Φ.Ο.Α., με 1-9 Αθλητές/τριες είναι νόμιμα, μπορούν να αξιολογηθούν, όπως επί πολλά χρόνια αξιολογούνται αλλά δεν μπορούν να ψηφίζουν.

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο της Γ.Γ.Α. παραμένει ανοικτό και μετά την 30.06.2020 και μπορούν τα Σωματεία-Μέλη να συνεχίσουν την εγγραφή τους. Καλό θα είναι να επισπεύσουμε, για να φανεί η πραγματική δυναμική του Τένις.

Εάν Σωματεία-Μέλη χρειάζονται βοήθεια ή έχουν ανάγκη διευκρινίσεων, για την εγγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της Γ.Γ.Α., παρακαλούνται να απευθύνονται στην Ε.Φ.Ο.Α. και θα τους παρασχεθεί άμεση στήριξη.

Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο..Α

02.07.2020

Διαβάστε Επίσης

Προσωρινός πίνακας εισακτέων & απορριπτέων για τη Σχολή Προπονητών Αντισφαίρισης , Τοιχοσφαίρισης & Ξυλορακέτας Γ΄Επιπέδου

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε τον προσωρινό πίνακα εισακτέων και απορριπτέων για τη σχολή …