Σάββατο , 13 Αύγουστος 2022

Εκλογές Ε.Φ.Ο.Α.: Ενημέρωση των Σωματείων – Μελών για την Εκλογική Διαδικασία της 27ης Μαρτίου 2021

Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. ενημερώνει τα Σωματεία-Μέλη, με υπόδειξη του Γενικού Γραμματέα Δημήτρη Σταματιάδη για τα έντυπα εκπροσώπησης και υποψηφιοτήτων, σε σχέση με την Γενική Συνέλευση της 27ης.03.2021, εφόσον πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα.

Η ενημέρωση αφορά σε πιστή εφαρμογή της κείμενης Νομοθεσίας και των Κ.Υ.Α.

1. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ΜΕΛΟΥΣ Ε.Φ.Ο.Α.

2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ Ε.Φ.Ο.Α.

3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ Δ.Σ

4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

5. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ Ε.Ο.Ε.

6. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ Ε.Ο.Ε.

7. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

8. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

9. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των ανωτέρω εκπροσωπήσεων και υποψηφιοτήτων είναι η 18η.03.2021, ώρα 24:00.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση, που η Γ.Σ. πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των εκπροσώπων των Σωματείων-Μελών ισχύει το Καταστατικό της Ε.Φ.Ο.Α., σχετικά με τις καταληκτικές ημερομηνίες εκπροσωπήσεων και υποψηφιοτήτων.

Η επεξεργασία των εγγράφων και τα στοιχεία που ζητούνται ακολουθούν την κείμενη νομοθεσία.

Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α.

Διαβάστε Επίσης

Ολοκλήρωση Υποβολής Αίτησης Σωματείων για το Μητρώο 2022

Σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι 31/07/2022 θα πρέπει τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο σωματεία να υποβάλλουν ολοκληρωμένη …