Δευτέρα , 20 Μάι 2024

Εκλογές Ε.Φ.Ο.Α.: Ενημέρωση των Σωματείων – Μελών για την Εκλογική Διαδικασία της 27ης Μαρτίου 2021

Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. ενημερώνει τα Σωματεία-Μέλη, με υπόδειξη του Γενικού Γραμματέα Δημήτρη Σταματιάδη για τα έντυπα εκπροσώπησης και υποψηφιοτήτων, σε σχέση με την Γενική Συνέλευση της 27ης.03.2021, εφόσον πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα.

Η ενημέρωση αφορά σε πιστή εφαρμογή της κείμενης Νομοθεσίας και των Κ.Υ.Α.

1. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ΜΕΛΟΥΣ Ε.Φ.Ο.Α.

2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ Ε.Φ.Ο.Α.

3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ Δ.Σ

4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

5. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ Ε.Ο.Ε.

6. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ Ε.Ο.Ε.

7. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

8. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

9. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των ανωτέρω εκπροσωπήσεων και υποψηφιοτήτων είναι η 18η.03.2021, ώρα 24:00.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση, που η Γ.Σ. πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των εκπροσώπων των Σωματείων-Μελών ισχύει το Καταστατικό της Ε.Φ.Ο.Α., σχετικά με τις καταληκτικές ημερομηνίες εκπροσωπήσεων και υποψηφιοτήτων.

Η επεξεργασία των εγγράφων και τα στοιχεία που ζητούνται ακολουθούν την κείμενη νομοθεσία.

Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α.

Διαβάστε Επίσης

Προκήρυξη Ατομικού Πανελλαδικού Πρωταθλήματος U10 22ης εβδομάδας 2024

Ανακοινώνεται από την Ε.Φ.Ο.Α. η Προκήρυξη του Ατομικού Πανελλαδικού Πρωταθλήματος κάτω των 10 ετών της …