Παρασκευή , 9 Δεκέμβριος 2022

7. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

7. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε Επίσης

Επικαιροποίηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητών

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 122310/21-3-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το οποίο αναφέρεται στις …