Τετάρτη , 22 Μάι 2024

Ενημέρωση της Οικογένειας του Τένις, N.4753/20, Φ.Ε.Κ. 227/ΤΕΥΧΟΣ Α’/18.11.2020-Παράταση Οργάνων Διοίκησης-Έγκριση Απολογισμού 2019 & Προϋπολογισμού 2021 από τα Διοικητικά Συμβούλια, Σωματείων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, ο ΝΟΜΟΣ 4753/2020, , Φ.Ε.Κ. 227/ΤΕΥΧΟΣ Α’/18.11.2020 ο οποίος ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων την 17.11.2020.

Τα άρθρα του ανωτέρω Νόμου, που αφορούν στη διαδικασία λειτουργίας Αθλητικών Σωματείων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών είναι τα 54 & 58.

Στο άρθρο 54, Παράταση οργάνων διοίκησης, παρατείνεται η θητεία των Δ.Σ. των Σωματείων μέχρι την 31.12.2020, με δυνατότητα παράτασης για άλλους 4 μήνες εφόσον διαρκεί ο κίνδυνος μετάδοσης από τον Κορωνοϊό COVID 19.

Όσα Σωματεία δεν έχουν διενεργήσει εκλογές στο μεταξύ, συνεχίζουν να λειτουργούν νόμιμα ως ανωτέρω.

Στο άρθρο 58, Δυνατότητα τροποποίησης κανονισμών μεταγραφών, έγκρισης αγωνιστικών προγραμμάτων, απολογισμών και προϋπολογισμών των αθλητικών φορέων με αποφάσεις Δ.Σ., εγκρίνονται οι κανονισμοί μεταγραφών, τα αγωνιστικά προγράμματα με αποφάσεις των Δ.Σ. των αθλητικών Ομοσπονδιών για τα 2020-2021. Ακόμη εγκρίνονται ο Απολογισμός του 2019 και ο Προϋπολογισμός του 2021 με αποφάσεις Δ.Σ., χωρίς να απαιτείται σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης για την έγκρισή τους.

Οι διατάξεις έγκρισης των απολογισμών και των προϋπολογισμών αφορούν σε Σωματεία, Ενώσεις και Ομοσπονδίες.

Από το Δ.Σ της Ε.Φ.Ο.Α.

 

 

Διαβάστε Επίσης

Προκήρυξη Ατομικού Πανελλαδικού Πρωταθλήματος U10 22ης εβδομάδας 2024

Ανακοινώνεται από την Ε.Φ.Ο.Α. η Προκήρυξη του Ατομικού Πανελλαδικού Πρωταθλήματος κάτω των 10 ετών της …