Δευτέρα , 4 Μάρτιος 2024

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (Δ.Α.Τ.)

Ενόψει της έναρξης της αγωνιστικής περιόδου, υπενθυμίζουμε τη διαδικασία ενεργοποίησης του Δελτίου Αθλητικής Ταυτότητας Αθλητή για το 2021

Για την ενεργοποίηση του Δ.Α.Τ. απαιτούνται:

  1. ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

 Θεωρημένη από καρδιολόγο ή πιστοποιημένο από το Ε.Κ.Α.Ε. (Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών), η οποία πρέπει να αποσταλεί  στην Ομοσπονδία  στο  deltia@efoa.gr, ώστε να καταχωρηθεί στο eefoa.gr

Η Κάρτα υγείας έχει ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία θεώρησής της. Η πρωτότυπη μένει στην κατοχή του αθλητή και ένα αντίγραφο αυτής κατατίθεται στον όμιλο που ανήκει ο αθλητή/τρια.

  1. ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Καταβολή του αντίτιμου περιλαμβάνει την ετήσια ανανέωση και την κάρτα αθλητή βάση του 4μήνου που διανύουμε, όπως αναγράφεται στον Αγωνιστικό Σχεδιασμό.

Η καταβολή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

  • Με πληρωμή στο eefoa.gr με τους κωδικούς που οι αθλητές έχουν στην κατοχή τους. Η ενημέρωση του συστήματος γίνεται αυτόματα (δεν χρειάζεται να στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο deltia@efoa.gr).

Σε περίπτωση που ο αθλητής δεν έχει κωδικούς θα πρέπει να ζητηθούν με αίτημα στο it@efoa.gr .

  • Με κατάθεση στον αρ. λογαριασμού της Ε.Φ.Ο.Α. Εθνική Τράπεζα: ΙΒΑΝ: GR97 0110 0800 0000 0806 7887 508. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει το αποδεικτικό κατάθεσης να αποσταλεί στο deltia@efoa.gr για να γίνει η καταχώρηση στο e-efoa.gr .

Διευκρινίζουμε ότι για το 2ο τετράμηνο που διανύουμε το αντίτιμο ανανέωσης είναι:

Για τους αθλητές άνω των 10ετών η ενεργοποίηση του δελτίου είναι 25€ (10€ ανανέωση δελτίου + 15€ κόστος κάρτας αθλητή 2ου 4μήνου).

Για τους αθλητές κάτω των 10ετών η ενεργοποίηση του δελτίου είναι 20€ (10€ ανανέωση δελτίου +10€ κόστος κάρτα αθλητή 2ου 4μήνου)

 

Από την Ε.Φ.Ο.Α.

Διαβάστε Επίσης

Προκηρύξεις 2ου Ε1 10ης εβδομάδας 2024

Ανακοινώθηκαν από την Ε.Φ.Ο.Α. οι προκηρύξεις του 2ου Ε1 της 8ης εβδομάδας 2024 που θα …