Πέμπτη , 18 Ιούλιος 2024

Μετεγγραφές – Ιούνιος 2023

Σας γνωρίζουμε ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Φ.Ο.Α. της 31.05.2023, ορίστηκε η περίοδος μετεγγραφών από 01 έως και 15 Ιουνίου 2023.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για μετεγγραφή, τα οποία κατατίθενται στην Ομοσπονδία, με συστημένο φάκελλο στη διεύθυνση της Ε.Φ.Ο.Α. (Υμηττού 267, 11631 Παγκράτι), ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είναι τα ακόλουθα:

1. Διαβιβαστικό έγγραφο των δικαιολογητικών μεταγραφής από τον νέο όμιλο (από τον όμιλο στον οποίο αιτείται ο αθλητής/τρια την μεταγραφή)

2. Αίτηση μετεγγραφής (πλήρως συμπληρωμένη & υπογεγραμμένη)

3. Για τους ανήλικους αθλητές, απαιτείται η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης (μέσω του gov.gr), από τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα, με την οποία θα δηλώνεται η συγκατάθεση τους στη συγκεκριμένη μετεγγραφή

4. Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. του νέου ομίλου, για την αποδοχή του αθλητή/τριας.

5. Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. του παλαιού ομίλου (εκτός αν εμπίπτει σε άρθρο του Κανονισμού Μετεγγραφών, όπου δεν απαιτείται το συγκεκριμένο δικαιολογητικό).

6. Απόδειξη κατάθεσης του ποσού των 120,00 €. Το ποσό κατατίθεται στο λογαριασμό της Ε.Φ.Ο.Α. στην Εθνική Τράπεζα Νο 080 67887508, IBAN GR97 0110 0800 0000 0806 7887 508 & το καταθετήριο αποστέλλεται μαζί με τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά

Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους το διαβιβαστικό ,τον Κανονισμό Μετεγγραφών καθώς και την Aίτηση Mετεγγραφής:

1) ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

2) ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ (2023)

3) ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε Επίσης

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ & ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ ( ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες εισακτέων και απορριπτέων για τη Σχολή Προπονητών Αντισφαίρισης , Τοιχοσφαίρισης και …