Δευτέρα , 14 Ιούνιος 2021

Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων Ενώσεων 2021 (Ε3, κτλ.)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων που διοργανώνονται από τις Ενώσεις.

04.06.21 – Δ΄ΈΝΩΣΗfs 23η ε3 δ

05.06.21 – ΙΑ ΕΝΩΣΗ: fs 23η ε3 ια, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑ ΕΝΩΣΗΣ RAPID TEST

05.06.21 – Η΄ΕΝΩΣΗfs 23η ε3 η, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η΄ΈΝΩΣΗΣ

05.06.21 – Ζ΄ΈΝΩΣΗfs 23η ε3 ζ

05.06.21 – Ε΄ΈΝΩΣΗfs 23η ε3 ε

05.06.21 – Θ΄ΈΝΩΣΗfs 24η ε3 θ

06.06.21 – ΣΤ΄ΕΝΩΣΗfs 23η ε3 στ

07.06.21 – Γ΄ΈΝΩΣΗfs 24η ε3 γ

09.06.21 – Η΄ΈΝΩΣΗfs 24η ε3 η, fs 24η open u10 η

09.06.21 – Ε΄ΈΝΩΣΗfs 24η ε3 ε

11.06.21 – Β΄ΈΝΩΣΗfs 24η ε3 β

11.06.21 – Θ΄ΈΝΩΣΗfs 24η ε3 θ

11.06.21 – Δ΄ΈΝΩΣΗfs 24η ε3 δfs 24η u10 δ

12.06.21 – ΙΑ΄ΈΝΩΣΗfs 24η ε3 ια

 

Διαβάστε Επίσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Η Ε.Φ.Ο.Α ενημερώνει την Οικογένεια του Ελληνικού Τένις ότι η 12η  Ιουνίου ορίζεται η ημέρα …