Τετάρτη , 29 Νοέμβριος 2023

Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων Ενώσεων 2021 (Ε3, κτλ.)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων που διοργανώνονται από τις Ενώσεις.

04.06.21 – Δ΄ΈΝΩΣΗfs 23η ε3 δ

05.06.21 – ΙΑ ΕΝΩΣΗ: fs 23η ε3 ια, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑ ΕΝΩΣΗΣ RAPID TEST

05.06.21 – Η΄ΕΝΩΣΗfs 23η ε3 η, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η΄ΈΝΩΣΗΣ

05.06.21 – Ζ΄ΈΝΩΣΗfs 23η ε3 ζ

05.06.21 – Ε΄ΈΝΩΣΗfs 23η ε3 ε

05.06.21 – Θ΄ΈΝΩΣΗfs 24η ε3 θ

06.06.21 – ΣΤ΄ΕΝΩΣΗfs 23η ε3 στ

07.06.21 – Γ΄ΈΝΩΣΗfs 24η ε3 γ

09.06.21 – Η΄ΈΝΩΣΗfs 24η ε3 η, fs 24η open u10 η

09.06.21 – Ε΄ΈΝΩΣΗfs 24η ε3 ε

11.06.21 – Β΄ΈΝΩΣΗfs 24η ε3 β

11.06.21 – Θ΄ΈΝΩΣΗfs 24η ε3 θ

11.06.21 – Δ΄ΈΝΩΣΗfs 24η ε3 δfs 24η u10 δ

12.06.21 – ΙΑ΄ΈΝΩΣΗfs 24η ε3 ια

01.07.21 – Γ ΈΝΩΣΗfs 27η ε3 γ

08.07.21 – ΙΑ ΈΝΩΣΗfs 28η ε3 ια,fs 29η ε3 ια

09.07.21 – ΣΤ ΈΝΩΣΗfs 28η ε3 στ

10.07.21 – Ε ΈΝΩΣΗfs 28η ε3 ε

14.07.21 – Η ΈΝΩΣΗfs 29η ε3 ηfs 29η U10 η

16.08.21 – Η΄ΈΝΩΣΗfs 35η ε3 η

02.09.21 – Δ΄ΈΝΩΣΗ:fs 36η ε3 δ

06.09.21 – Θ΄ΈΝΩΣΗfs 36η ε3 θ

06.09.21 – Β΄ΈΝΩΣΗfs 36η ε3 β

14.09.21 – Γ΄ΈΝΩΣΗfs u10 37η γ

14.09.21 – ΣΤ΄ΈΝΩΣΗfs 28η ε3 στ

16.09.21 – Ε΄ΈΝΩΣΗfs 38η ε3 εfs 38η U10 ε

16.09.21 – Ε΄ΈΝΩΣΗfs 39η ε3 3

16.09.21 – Γ΄ΈΝΩΣΗfs 38η ε3 γ

16.09.21 – ΙΑ΄ΈΝΩΣΗfs 38η ε3 ια

16.09.21 – ΙΑ΄ΈΝΩΣΗ:fs 39η ε3 ιαfs 39η U10 ια

21.09.21 – Η΄ΈΝΩΣΗfs 39η ε3 η

23.09.21 – Γ΄ΈΝΩΣΗfs 39η ε3 γ

23.09.21 – Α΄ΈΝΩΣΗfs 39η ε3 α

23.09.21 – Δ΄ΈΝΩΣΗfs 39η ε3 δ

27.09.21 – ΣΤ΄ΈΝΩΣΗfs 39η ε3 στ

27.09.21 – Α΄ΈΝΩΣΗfs 40η ε3 αfs 40η u10 α

05.10.21 – Γ΄ΈΝΩΣΗfs 41η ε3 γfs 40η u10 γ

06.10.21 – Δ΄ΈΝΩΣΗfs 41η ε3 δ

06.10.21 – Θ΄ΈΝΩΣΗ:fs 41η ε3 θ

12.10.21 – Γ΄ΈΝΩΣΗfs 42η ε3 γ

12.10.21 – Η΄ΈΝΩΣΗfs 42η ε3 ηfs 42η u10

14.10.21 – ΣΤ΄ΈΝΩΣΗfs 42η ε3 στ

23.10.21: ΣΤ΄ΈΝΩΣΗfs 43η u10 αρκfs 43η u10 χρυσ

24,10,21 – Β΄ΈΝΩΣΗfs 43η u10 β

25.10.21 – ΙΑ΄ΈΝΩΣΗfs 44η ε3 ια

27.10.21 – Γ΄ΈΝΩΣΗfs 44η ε3 γ

27.10.21 – ΣΤ΄ΈΝΩΣΗfs open 44η ε3 στ

1.11.21 – Η΄ΈΝΩΣΗfs 45η open ε3 ηfs 45η open u10 η

1.11.21 – Δ΄ΈΝΩΣΗfs 44η ε3 δ

1.11.21 – ΙΑ ΈΝΩΣΗfs 46η open u10 ια

10.11.21 – Η΄ΈΝΩΣΗfs open ε3 45η η, fs open u10 45η η

11.11.21 – Η΄ΈΝΩΣΗfs open ε3 46η η

11.11.21 – ΙΑ ΈΝΩΣΗfs 46η ε3 ια

11.11.21 – Α΄ΈΝΩΣΗfs 46η ε3 α

11.11.21 – Δ΄ΈΝΩΣΗfs 46η ε3 δ

11.11.21 – Γ΄ΈΝΩΣΗfs 46η ε3 γfs 46η u10 α

30.11.21 – ΙΑ ΈΝΩΣΗ: fs 49η ε3 ια

1.12.21 – Η΄ΈΝΩΣΗfs 49η ε3 η

13.12.21 – Β΄ΈΝΩΣΗ fs 50η ε3 β

Διαβάστε Επίσης

Προκηρύξεις Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Γ΄Εθνικής ( Ενώσεων) 2023

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τις προκηρύξεις του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Γ΄Εθνκής των ενώσεων Α …