Δευτέρα , 5 Ιούνιος 2023

Προκηρύξεις πρωταθλημάτων Ε3.

Καλούνται οι Ενώσεις όπως, μέχρι τις 16 Μαρτίου 2014, έχουν πραγματοποιήσει το πρώτο Βαθμολογούμενο Πρωτάθλημα Ε3   της περιφέρειάς τους.

Τα πρωταθλήματα πρέπει, υποχρεωτικά, να διεξαχθούν σε εγκαταστάσεις οι οποίες διαθέτουν άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και τέλεσης αγώνων, από την αντίστοιχη Αποκεντρωμένη περιφέρεια.

Οι άδειες θα  πρέπει να σταλούν στην ΕΦΟΑ με την προκήρυξη.

Η βαθμολογία θα υπολογιστεί για όλα τα Ε3 τη βδομάδα μετά τις 16/3/2014.

Δείτε τις προκηρύξεις Ε3 των Ενώσεων:

Δ΄ Ένωση: προκήρυξη 1ου Ε3 2014

ΣΤ΄ Ένωση: Προκήρυξη 1oυ E3 2014

ΙΑ΄ Ένωση: Προκήρυξη 1ου ε3 2014

Διαβάστε Επίσης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΥ …