Παρασκευή , 9 Δεκέμβριος 2022

1846_ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ 2013

1846_ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ 2013

Διαβάστε Επίσης

Επικαιροποίηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητών

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 122310/21-3-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το οποίο αναφέρεται στις …