Πέμπτη , 8 Δεκέμβριος 2022

Υπενθύμιση που αφορά στους διενεργούμενους εβδομαδιαίους προληπτικούς ελέγχους για την λοίμωξη covid 19

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την υποχρέωση αποστολής στη Γ.Γ.Α. των στοιχείων που αφορούν στους διενεργούμενους προληπτικούς ελέγχους για τη λοίμωξη covid19 καθώς και των στοιχείων που αφορούν στον εμβολιασμό και τη νόσηση αθλητών/τριών και τεχνικού προσωπικού.

Υπενθυμίζουμε ότι τα  σωματεία θα πρέπει να προωθούν στην Ομοσπονδία μια φορά την εβδομάδα τα σχετικά στοιχεία συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο αρχείο EXCEL.

Ακολούθως, η Ομοσπονδία αποστέλλει έναν συγκεντρωτικό πίνακα με τα αθροιστικά στοιχεία στη Γ.Γ.Α.

Στους παρακάτω συνδέσμους δείτε αναλυτικά το διαβιβαστικό της ΓΓΑ καθώς και το έντυπο EXCEL

Διαβιβαστικό _covid tests_

Υποδειγμα Σωματεια

Διαβάστε Επίσης

Επικαιροποίηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητών

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 122310/21-3-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το οποίο αναφέρεται στις …