Τετάρτη , 7 Δεκέμβριος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε’ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ 4ου Ε3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε' ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ 4ου Ε3

Διαβάστε Επίσης

Επικαιροποίηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητών

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 122310/21-3-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το οποίο αναφέρεται στις …