Πέμπτη , 8 Δεκέμβριος 2022

2015_Α_Ο_ΒΑΡΗΣ_ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

2015_Α_Ο_ΒΑΡΗΣ_ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε Επίσης

Επικαιροποίηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητών

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 122310/21-3-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το οποίο αναφέρεται στις …