Πέμπτη , 28 Οκτώβριος 2021

Ομοσπονδια

Παράταση αδειών λειτουργίας εγκαταστάσεων.

«Με βάση την ΤΥ-Δ/9550/οικ. 38637/ 24/12/2013 κοινή υπουργική απόφαση χορηγήθηκε παράταση της άδειας λειτουργίας των γυμναστηρίων έως τις 30/6/2014.  Για τα γυμναστήρια που δεν είχαν ήδη άδεια χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των διαδικασιών αδειοδότησης μέχρι τις 30/6/2014.  Στο μεταξύ διάστημα, παρέχεται η δυνατότητα για έκδοση προσωρινών αδειών, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την ίδια ημερομηνία (30/6/2014).  Η απόφαση πρέπει να …

Διαβάστε Περισσότερα

Γενική Συνέλευση ΕΦΟΑ.

Ανακοίνωση Την Τρίτη 24/12/2013 έληξε η προθεσμία αποστολής εκπροσωπήσεων των Σωματείων μελών για τη Γενική Συνέλευση της 30ης/12/2013. Απεστάλησαν 25 εκπροσωπήσεις από τα 124, δικαιούμενα ψήφου Σωματεία. Συνεπώς η πρώτη Γενική Συνέλευση δεν θα πραγματοποιηθεί και βάσει του άρθρου 33 του καταστατικού της ΕΦΟΑ, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί οριστικά: το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:30 στο ξενοδοχείο”ΒΕΡΜΙΟΝ” στην πόλη της Νάουσας.

Διαβάστε Περισσότερα

Άδεια Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Άδεια Τέλεσης Αγώνων.

Καλούνται τα Σωματεία, τα οποία ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας και κατέχουν «Άδεια Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Άδεια Τέλεσης Αγώνων», όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 22 του Ν. 4049/2012 ( με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 56Ατου Ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3057/2002 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 8 του Ν. 3207/2003), όπως: μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013, …

Διαβάστε Περισσότερα

Μεταγραφές: Παράταση προθεσμίας.

Μετά από αιτήματα πολλών Σωματείων-Μελών, η ΕΦΟΑ αποφάσισε να παραταθεί η προθεσμία για τις μεταγραφές, μέχρι την Δευτέρα 25/11/2013. Πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να τηρήσουν την ανωτέρω τελική προθεσμία.

Διαβάστε Περισσότερα