Τετάρτη , 7 Δεκέμβριος 2022

Προκήρυξη 1ου Ε3 2016 ΑΚ12-16 – Δ΄Ένωση

Προκήρυξη 1ου Ε3 2016 ΑΚ12-16 - Δ΄Ένωση

Διαβάστε Επίσης

Επικαιροποίηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητών

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 122310/21-3-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το οποίο αναφέρεται στις …