Δευτέρα , 5 Δεκέμβριος 2022

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ Ε.Φ.Ο.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ. 4.2.2018

Διαβάστε Επίσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Φ.Ο.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.), μετ ην από 07.11.2022 απόφασή του, …