Κυριακή , 4 Ιούνιος 2023

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Φ.Ο.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ. 4.2.2018

Διαβάστε Επίσης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΥ …