Τρίτη , 21 Σεπτέμβριος 2021

Επιμόρφωση Προπονητών: Ανακοίνωση για τη Νομιμότητα των Σεμιναρίων

Η Ε.Φ.Ο.Α. ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε σεμινάρια που διοργανώνονται σε όλη την Επικράτεια (και δεν είναι υπό την αιγίδα των φορέων που αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. 971/26.5.2008), να ελέγχουν την νομιμότητα της διοργάνωσης των σεμιναρίων καθώς και το αν οι εισηγητές έχουν την απαραίτητη από τον Νόμο Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, ή εκπροσωπούν την I.T.F. και την Tennis Europe.

Σας γνωρίζουμε ότι βάσει του Κανονισμού Προπονητών Αντισφαίρισης (Φ.Ε.Κ. 971/26.5.2008), άρθρο 10 «Επιμόρφωση Προπονητών», παράγραφος 10.1 «Η επιμόρφωση των προπονητών του παρόντος κανονισμού τελεί υπό την εποπτεία της Πολιτείας και υλοποιείται με επιμορφωτικά προγράμματα της Γ.Γ.Α., της Ομοσπονδίας, των Τ.Ε.Φ.Α.Α. και της Πανελλήνιας Οργάνωσης Προπονητών» και παράγραφος 10.4 «Για την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων από άλλους φορείς, πλην  των στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Γ.Γ.Α.».

Τα Σωματεία – Μέλη της Ε.Φ.Ο.Α., με βάση τα ανωτέρω, οφείλουν να τηρούν την νομιμότητα, να μη θέτουν υπό την αιγίδα τους και να μη συμμετέχουν σε δράσεις που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Διαβάστε Επίσης

Davis Cup 2021: Μήνυμα του Προέδρου της Ε.Φ.Ο.Α. Δημήτρη Σταματιάδη για την προσπάθεια ανόδου της Εθνικής Ομάδας στο World Group I

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.) Δημήτρης Σταματιάδης, ενόψει των αναμετρήσεων της Εθνικής …