Πέμπτη , 8 Δεκέμβριος 2022

2016-Τακτική_Γενική_Συνέλευση_Ε.Φ.Ο.Α._Έδεσσα

Διαβάστε Επίσης

Επικαιροποίηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητών

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 122310/21-3-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το οποίο αναφέρεται στις …