Τετάρτη , 7 Ιούνιος 2023

Ομοσπονδιακοί Προπονητές

1 Σγούρος Ιορδάνης Τεχνικός Διευθυντής Ε.Φ.Ο.Α.
2 Μούρτζιος Χρήστος Α΄ Ένωση
3 Ματσαρίδης Στάθης Β΄ Ένωση
4 Αδαλόγλου Μιχάλης Γ΄ Ένωση
5 Αλεξίου Νίκος Δ΄ Ένωση
6 Παπαδημητρίου Δημήτρης Ε΄ Ένωση
7 Κροκίδας Τάσος Η΄, Θ΄, ΙΑ΄  Ένώσεις