Δευτέρα , 4 Μάρτιος 2024

Προκηρύξεις Ε3 Πρωταθλημάτων Ενώσεων

Για να δείτε τις προκηρύξεις των Ε3 Πρωταθλημάτων που προκηρύσσονται από τις Ενώσεις , βάσει του υποδείγματος που ανακοίνωσε η Ε.Φ.Ο.Α με το εγκεκριμένο Υγειονομικό Πρωτόκολλο ,   πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

23/10/2020 – Γ ΕΝΩΣΗfs 44η ε3 γ

23/10/2020 – Δ ΕΝΩΣΗfs 44η ε3 δ

22/10/2020 – Β ΕΝΩΣΗfs 44η ε3 β

20/10/2020 – Θ ΕΝΩΣΗfs 44η ε3 θ

16/10/2020 – Δ ΕΝΩΣΗ – fs 43η ε3 δ

16/10/2020 – ΣΤ ΕΝΩΣΗ – fs 43η ε3 στ

15/10/2020 – ΙΑ ΕΝΩΣΗfs 44η ε3 ιαfs 45η ε3 ια

13/10/2020 – Η ΕΝΩΣΗfs 44η ε3 ηfs 44η open U10 η

13/10/2020 – Η ΕΝΩΣΗfs 43η ε3 η

24/09/2020 – Β ΕΝΩΣΗfs 40η ε3 β

23/09/2020 – Η ΕΝΩΣΗfs 40η ε3 η

23/09/2020 – Γ ΕΝΩΣΗfs 40η ε3 γ

23/09/2020 – ΣΤ ΕΝΩΣΗ: fs 40η ε3 στ

17/09/2020 – Α ΕΝΩΣΗfs 39η ε3 α

17/09/2020 –  Γ ΕΝΩΣΗfs 39η ε3 γ

17/09/2020 – Β ΕΝΩΣΗfs 39η ε3 β

16/09/2020 – Δ ΕΝΩΣΗfs 39η ε3 δ

16/09/2020 – Η ΕΝΩΣΗfs 39η ε3 η, fs 39η open U10 η

16/09/2020 – Ε ΕΝΩΣΗfs 39η ε3 εfs 40η ε3 ε

16/09/2020 – Θ ΕΝΩΣΗfs 39η ε3 θ

15/09/2020 – ΣΤ ΕΝΩΣΗfs 39η ε3 στ

15/09/2020 – ΙΑ ΕΝΩΣΗfs 39η ε3 ια fs 40η ε3 ια

12/07/2020 – Ε ΕΝΩΣΗfs 29η ε3 ε

11/07/2020 – Η ΕΝΩΣΗfs 29η ε3 ηfs 29η open U10 η

11/07/2020 – Γ ΕΝΩΣΗfs 29η ε3 γ

11/07/2020 – ΙΑ ΕΝΩΣΗfs 29η ε3 ια

10/07/2020 – Α ΕΝΩΣΗ: fs 29η ε3 α

10/07/2020 – Β ΕΝΩΣΗ: fs 29η ε3 β

10/07/2020 – Δ ΕΝΩΣΗ: fs 29η ε3 δfs 29η U10 δ

10/07/2020 – Ζ ΕΝΩΣΗfs 29η ε3 ζ

10/07/2020 – Θ ΕΝΩΣΗ: fs 29η ε3 θ

10/07/2020 – ΣΤ ΕΝΩΣΗ: fs 29η ε3 στ

Διαβάστε Επίσης

Προκηρύξεις 2ου Ε1 10ης εβδομάδας 2024

Ανακοινώθηκαν από την Ε.Φ.Ο.Α. οι προκηρύξεις του 2ου Ε1 της 8ης εβδομάδας 2024 που θα …