Πέμπτη , 8 Δεκέμβριος 2022

2015_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΤΑΚΤΙΚΗΣ_ΓΕΝΙΚΗΣ_ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ_ΕΦΟΑ_30_12

2015_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΤΑΚΤΙΚΗΣ_ΓΕΝΙΚΗΣ_ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ_ΕΦΟΑ_30_12

Διαβάστε Επίσης

Επικαιροποίηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητών

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 122310/21-3-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το οποίο αναφέρεται στις …