Σάββατο , 16 Οκτώβριος 2021

Έντυπα – Τένις

update 10/04/2019

Νέα Αίτηση εγγραφής Αθλητή

Οδηγίες-για-Ηλεκτρονική-έκδοση-Δελτίου-Αθλητή.pdf 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΕΚΔΟΣΗΣ-ΔΕΛΤΙΟΥ-ΑΘΛΗΤΗ

Διάφορα Έντυπα Αθλητών        

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Έντυπα για έκδοση Δελτίου Προπονητή

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ “ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ” ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Έντυπα για ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

Οδηγίες

Έντυπο μη συμπληρωμένο

Δείγμα συμπληρωμένου