Τρίτη , 21 Αύγουστος 2018

Έντυπα – Τένις

Έντυπα για έκδοση Δελτίου Αθλητή

Αίτηση εγγραφής Αθλητή ΕΦΟΑ

Οδηγίες για Ηλεκτρονική έκδοση Δελτίου Αθλητή
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΗ

Έντυπα για έκδοση Δελτίου Προπονητή

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ” ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ