Τετάρτη , 20 Φεβρουάριος 2019

Έντυπα – Τένις

Έντυπα για έκδοση Δελτίου Αθλητή

Αίτηση εγγραφής Αθλητή ΕΦΟΑ

Οδηγίες για Ηλεκτρονική έκδοση Δελτίου Αθλητή
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΗ

Διάφορα Έντυπα Αθλητών        

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Έντυπα για έκδοση Δελτίου Προπονητή

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Έντυπα για ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

Οδηγίες

Έντυπο μη συμπληρωμένο

Δείγμα συμπληρωμένου