Δευτέρα , 22 Απρίλιος 2024

Καταστατικο, Νόμοι & Anti Doping

Ε.Φ.Ο.Α.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΦΟΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

 Αθλητική Νομοθεσία

Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012)
Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002)
Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999)

 

Anti -Doping

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ
Περιγραφή διαδικασιών προγράμματος ελέγχων εκτός αγώνων
Υ.Α. 3956/2012 (ΦΕΚ 343/Β/2012)
Υ.Α. 34912/2011 (ΦΕΚ 3170/Β/2011)
Ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210/Α/2008)
Ν. 3516/2006 (ΦΕΚ 270/Α/2006)