Τρίτη , 22 Σεπτέμβριος 2020

Βαθμολογίες – ΕΦΟΑ

 

  Βαθμολογία 2017                                                                                                                 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  38η Εβδομάδα 
ΑγόριαΑναλυτικάΚορίτσιαΑναλυτικά
12121212
14141414
16161616
18181818

 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  37η Εβδομάδα 
ΑγόριαΑναλυτικάΚορίτσιαΑναλυτικά
12121212
14141414
16161616
18181818

 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  36η Εβδομάδα 
ΑγόριαΑναλυτικάΚορίτσιαΑναλυτικά
12121212
14141414
16161616
18181818

 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  33η Εβδομάδα
ΑγόριαΑναλυτικάΚορίτσιαΑναλυτικά
12121212
14141414
16161616
18181818

 

Βαθμολογίες Ανδρών – Γυναικών 2017 (11-8-2017)
Men SWomen S
Men DWomen D

 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  32η Εβδομάδα
ΑγόριαΑναλυτικάΚορίτσιαΑναλυτικά
12121212
14141414
16161616
18181818

 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  31η Εβδομάδα
ΑγόριαΑναλυτικάΚορίτσιαΑναλυτικά
12121212
14141414
16161616
18181818

 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  30η Εβδομάδα
ΑγόριαΑναλυτικάΚορίτσιαΑναλυτικά
12121212
14141414
16161616
18181818

 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  29η Εβδομάδα
ΑγόριαΑναλυτικάΚορίτσιαΑναλυτικά
12121212
14141414
16161616
18181818

 

 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  28η Εβδομάδα
ΑγόριαΑναλυτικάΚορίτσιαΑναλυτικά
12121212
14141414
16161616
18181818

 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  26η Εβδομάδα
ΑγόριαΑναλυτικάΚορίτσιαΑναλυτικά
12121212
14141414
16161616
18181818

 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  24η Εβδομάδα
ΑγόριαΑναλυτικάΚορίτσιαΑναλυτικά
12121212
14141414
16161616
18181818

 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  23η Εβδομάδα
ΑγόριαΑναλυτικάΚορίτσιαΑναλυτικά
12121212
14141414
16161616
18181818

 

 

Βαθμολογίες Ανδρών – Γυναικών 2017 (13-6-2017)
Men S Women S
Men DWomen D

 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  22η Εβδομάδα
ΑγόριαΑναλυτικάΚορίτσιαΑναλυτικά
12121212
14141414
16161616
18181818

 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  20η Εβδομάδα
ΑγόριαΑναλυτικάΚορίτσιαΑναλυτικά
12121212
14141414
16161616
18181818

 

Βαθμολογίες Ανδρών – Γυναικών 2017 (15-5-2017)
 Men S Men D
 Women S Women D

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 19η)
Αγόρια12141618

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α12 – Α14 – Α16 – Α18

Κ12 – Κ14 – Κ16 – Κ18

 

Κορίτσια12141618

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 17η)
Αγόρια12141618Αναλυτικά Αγόρια

Αναλυτικά Κορίτσια

Κορίτσια12141618

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 15η)
Αγόρια 12 1416  18 Αναλυτικά
Κορίτσια12  1416  18

 

Βαθμολογίες Ανδρών – Γυναικών 2017 (11-4-2017)
Men SMen D
Women SWomen D

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 13η)
Αγόρια12141618Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 12η)
Αγόρια12141618Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 11η)
Αγόρια12141618Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 9η)
Αγόρια12141618Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 8η)
Αγόρια12141618Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 7η)
Αγόρια12141618Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 5η)
Αγόρια12141618Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 4η)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 2η)
Αγόρια12141618Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

 

 

 Βαθμολογία 2016

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (Τελικές 2016)
Αγόρια12141618Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 52η)
Αγόρια12141618Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 51η)
Αγόρια12141618Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 48η)
Αγόρια12141618Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 45η)
Αγόρια12141618Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

 

 

 

Βαθμολογίες Ανδρών – Γυναικών 2016 (3-11-2016)
Men SMen D
Women SWomen D

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 44η)
Αγόρια12141618Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

 

 

Βαθμολογίες Ανδρών – Γυναικών 2016
Men SMen D
Women SWomen D

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 40η)
Αγόρια12141618Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 39η)
Αγόρια 12 14 16 18Αναλυτικά 
Κορίτσια 12 14 16 18

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 38η)
Αγόρια12141618Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 37η)
Αγόρια12141618Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 33η)
Αγόρια12141618Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 30η)
Αγόρια12141618Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 28η)
Αγόρια12141618Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 26η)
Αγόρια12141618Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 23η)
Αγόρια12141618Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 20η)
Αγόρια12141618Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 16η με διεθνή)
Αγόρια12141618 Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 16η)
Αγόρια12141618 Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 15η)
ΑγόριαΑ12Α14Α16Α18 Αναλυτικά
ΚορίτσιαΚ12Κ14Κ16 Κ18

 

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 14η)
Αγόρια12141618Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 13η)
Αγόρια12141618 Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 9η)
Αγόρια12141618 Αναλυτικά
Κορίτσια121416
 18

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 1η – μετεγγραφές)
Αγόρια12141618Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 1η)
Αγόρια12141618Αναλυτικά
Κορίτσια12141618

 

Βαθμολογία Ανδρών – Γυναικών (update 04/11/2015)
Άνδρες
Γυναίκες

 

Παλαιότερες Βαθμολογίες

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α.

2015Α12Α14Α16Α18Κ12Κ14Κ16Κ18
2014Α12Α14Α16Α18Κ12Κ14Κ16Κ18
2013Α12Α14Α16Α18Κ12Κ14Κ16Κ18
2012Α12Α14Α16Α18Κ12Κ14Κ16Κ18
2011Α12Α14Α16Α18Κ12Κ14Κ16Κ18
2010Α12Α14Α16Α18Κ12Κ14Κ16Κ18
2009Α12Α14Α16Α18Κ12Κ14Κ16Κ18
2008Α12Α14Α16Α18Κ12Κ14Κ16Κ18