Πέμπτη , 30 Μάι 2024

Βαθμολογίες – ΕΦΟΑ

 

  Βαθμολογία 2017                                                                                                                 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  38η Εβδομάδα 
Αγόρια Αναλυτικά Κορίτσια Αναλυτικά
12 12 12 12
14 14 14 14
16 16 16 16
18 18 18 18

 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  37η Εβδομάδα 
Αγόρια Αναλυτικά Κορίτσια Αναλυτικά
12 12 12 12
14 14 14 14
16 16 16 16
18 18 18 18

 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  36η Εβδομάδα 
Αγόρια Αναλυτικά Κορίτσια Αναλυτικά
12 12 12 12
14 14 14 14
16 16 16 16
18 18 18 18

 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  33η Εβδομάδα
Αγόρια Αναλυτικά Κορίτσια Αναλυτικά
12 12 12 12
14 14 14 14
16 16 16 16
18 18 18 18

 

Βαθμολογίες Ανδρών – Γυναικών 2017 (11-8-2017)
Men S Women S
Men D Women D

 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  32η Εβδομάδα
Αγόρια Αναλυτικά Κορίτσια Αναλυτικά
12 12 12 12
14 14 14 14
16 16 16 16
18 18 18 18

 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  31η Εβδομάδα
Αγόρια Αναλυτικά Κορίτσια Αναλυτικά
12 12 12 12
14 14 14 14
16 16 16 16
18 18 18 18

 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  30η Εβδομάδα
Αγόρια Αναλυτικά Κορίτσια Αναλυτικά
12 12 12 12
14 14 14 14
16 16 16 16
18 18 18 18

 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  29η Εβδομάδα
Αγόρια Αναλυτικά Κορίτσια Αναλυτικά
12 12 12 12
14 14 14 14
16 16 16 16
18 18 18 18

 

 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  28η Εβδομάδα
Αγόρια Αναλυτικά Κορίτσια Αναλυτικά
12 12 12 12
14 14 14 14
16 16 16 16
18 18 18 18

 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  26η Εβδομάδα
Αγόρια Αναλυτικά Κορίτσια Αναλυτικά
12 12 12 12
14 14 14 14
16 16 16 16
18 18 18 18

 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  24η Εβδομάδα
Αγόρια Αναλυτικά Κορίτσια Αναλυτικά
12 12 12 12
14 14 14 14
16 16 16 16
18 18 18 18

 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  23η Εβδομάδα
Αγόρια Αναλυτικά Κορίτσια Αναλυτικά
12 12 12 12
14 14 14 14
16 16 16 16
18 18 18 18

 

 

Βαθμολογίες Ανδρών – Γυναικών 2017 (13-6-2017)
Men S  Women S
Men D Women D

 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  22η Εβδομάδα
Αγόρια Αναλυτικά Κορίτσια Αναλυτικά
12 12 12 12
14 14 14 14
16 16 16 16
18 18 18 18

 

Βαθμολογίες Juniors 2017 –  20η Εβδομάδα
Αγόρια Αναλυτικά Κορίτσια Αναλυτικά
12 12 12 12
14 14 14 14
16 16 16 16
18 18 18 18

 

Βαθμολογίες Ανδρών – Γυναικών 2017 (15-5-2017)
 Men S  Men D
 Women S  Women D

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 19η)
Αγόρια 12 14 16 18

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α12 – Α14 – Α16 – Α18

Κ12 – Κ14 – Κ16 – Κ18

 

Κορίτσια 12 14 16 18

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 17η)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά Αγόρια

Αναλυτικά Κορίτσια

Κορίτσια 12 14 16 18

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 15η)
Αγόρια  12  14 16   18  Αναλυτικά
Κορίτσια 12   14 16   18

 

Βαθμολογίες Ανδρών – Γυναικών 2017 (11-4-2017)
Men S Men D
Women S Women D

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 13η)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 12η)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 11η)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 9η)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 8η)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 7η)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 5η)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 4η)
Αγόρια  12  14  16  18  Αναλυτικά
Κορίτσια  12  14  16  18

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 2η)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

 

 

 Βαθμολογία 2016

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (Τελικές 2016)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 52η)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 51η)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 48η)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 45η)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

 

 

 

Βαθμολογίες Ανδρών – Γυναικών 2016 (3-11-2016)
Men S Men D
Women S Women D

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 44η)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

 

 

Βαθμολογίες Ανδρών – Γυναικών 2016
Men S Men D
Women S Women D

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 40η)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 39η)
Αγόρια  12  14  16  18 Αναλυτικά 
Κορίτσια  12  14  16  18

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 38η)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 37η)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 33η)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 30η)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 28η)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 26η)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 23η)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 20η)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 16η με διεθνή)
Αγόρια 12 14 16 18  Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 16η)
Αγόρια 12 14 16 18  Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 15η)
Αγόρια Α12 Α14 Α16 Α18  Αναλυτικά
Κορίτσια Κ12 Κ14 Κ16  Κ18

 

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 14η)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 13η)
Αγόρια 12 14 16 18  Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

 

 

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 9η)
Αγόρια 12 14 16 18  Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16
 18

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 1η – μετεγγραφές)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 1η)
Αγόρια 12 14 16 18 Αναλυτικά
Κορίτσια 12 14 16 18

 

Βαθμολογία Ανδρών – Γυναικών (update 04/11/2015)
Άνδρες
Γυναίκες

 

Παλαιότερες Βαθμολογίες

Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α.

2015 Α12 Α14 Α16 Α18 Κ12 Κ14 Κ16 Κ18
2014 Α12 Α14 Α16 Α18 Κ12 Κ14 Κ16 Κ18
2013 Α12 Α14 Α16 Α18 Κ12 Κ14 Κ16 Κ18
2012 Α12 Α14 Α16 Α18 Κ12 Κ14 Κ16 Κ18
2011 Α12 Α14 Α16 Α18 Κ12 Κ14 Κ16 Κ18
2010 Α12 Α14 Α16 Α18 Κ12 Κ14 Κ16 Κ18
2009 Α12 Α14 Α16 Α18 Κ12 Κ14 Κ16 Κ18
2008 Α12 Α14 Α16 Α18 Κ12 Κ14 Κ16 Κ18