Δευτέρα , 22 Ιούλιος 2024

Squash – Κανόνες & Κανονισμοί

 Κανονισμοί

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2023

Διεθνείς Κανονισμοί Squash Μονού