Τετάρτη , 17 Ιούλιος 2024

Έντυπα – Τένις

update 10/04/2019

Νέα Αίτηση εγγραφής Αθλητή

Οδηγίες-για-Ηλεκτρονική-έκδοση-Δελτίου-Αθλητή.pdf 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΗ

Διάφορα Έντυπα Αθλητών        

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Έντυπα για έκδοση Δελτίου Προπονητή

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ “ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ” ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Έντυπα για ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

Οδηγίες

Έντυπο μη συμπληρωμένο

Δείγμα συμπληρωμένου