Δευτέρα , 24 Ιούνιος 2024

Διοικητικό Συμβούλιο


Πρόεδρος – Δημήτρης Σταματιάδης

A’ Αντιπρόεδρος – Γιάννης Δουβής

Β΄ Αντιπρόεδρος – Δημήτρης Καραγιαννίδης

Γ΄ Αντιπρόεδρος – Μιχάλης Πανάγος

Δ΄ Αντιπρόεδρος – Θανάσης Αραϊλούδης

Γενικός Γραμματέας – Σπύρος Ζαννιάς

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας – Παντελής Σταυρουλάκης

Ταμίας – Κωνσταντίνος Γιακουμής

Έφορος Αγωνιστικού – Ιωάννης Αθαναηλίδης

Αναπληρωτής Έφορος Αγωνιστικού – Κωνσταντίνος Ευφραίμογλου-Μπότασης

Έφορος Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού: Παντελής Σταυρουλάκης

Αναπληρωτής Έφορος Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού: Θανάσης Αραϊλούδης

Έφορος Αντισφαίρισης (Αγωνισμάτων) & Περιβάλλοντος: Γιάννης Αθαναηλίδης

Αναπλ/τής Έφορος Αντ/σης(Αγωνισμάτων) & Περιβάλλοντος: Κων/νος Ευφραίμογλου-Μπότασης

Μέλος: Γεώργιος Ανδρουτσέλης

Μέλος – Νικόλαος Γαλατιανός


Μέλος – Θεόδωρος Γκλαβάς

Μέλος – Γρηγόρης Δάσκος

Μέλος – Θεοχάρης Μέγας

Μέλος – Νικόλαος Μοντεσάντος

Μέλος: Νικόλαος Μουσάς

Μέλος: Αναστασία Ρεντούλη,  Εκπρόσωπος Αθλητών/τριών Αντισφαίρισης

Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Αθλητών/τριών Αντισφαίρισης: Ελένη Μτσεντλίτζε