Κυριακή , 29 Ιανουάριος 2023

Ανακοίνωση για την Παράδοση των Διπλωμάτων των Σχολών Προπονητών Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Η Ε.Φ.Ο.Α. ενημερώνει όλες και όλους τους ενδιαφερόμενους προπονητές, οι οποίοι αποφοίτησαν επιτυχώς από τις σχολές προπονητών, ότι η καθυστέρηση της παράδοσης των διπλωμάτων τους δεν οφείλεται σε ολιγωρία των Επιτροπών Διοίκησης των Σχολών. Ακόμη, δεν οφείλεται σε ολιγωρία της Γ.Γ.Α. ούτε της Ε.Φ.Ο.Α.

Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο Πρωτοδικείο Αθηνών, λόγω φόρτου εργασίας και δεν έχουν αποσταλεί μέχρι και σήμερα τα ποινικά μητρώα που έχουν ζητηθεί και τα οποία επιβάλλεται από τη διαδικασία να αποσταλούν «οίκοθεν».

Είναι προφανές, ότι μόλις αποσταλούν τα ποινικά μητρώα, θα παραδοθούν στους επιτυχόντες τα διπλώματά τους, για τα οποία έχει γίνει η σχετική προετοιμασία από την Γ.Γ.Α.

Διαβάστε Επίσης

Αγωνιστικός Σχεδιασμός & Αγωνιστικό Πρόγραμμα Τοιχοσφαίρισης 2023

Ανακοινώθηκε από την Ε.Φ.Ο.Α. ο Αγωνιστικός Σχεδιασμός & το Αγωνιστικό Πρόγραμμα της Τοιχοσφαίρισης του 2023 …