Τρίτη , 28 Ιούνιος 2022

Διάφορες

Ε΄Ένωση: Προκήρυξη 4ου Ε3 2016

Ανακοινώνεται η προκήρυξη του 4ου Ε3 Πρωταθλήματος 2016 Α/Κ 12-14-16 που θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, υπό την αιγίδα της Ε΄Ένωσης Σωματείων Αντισφαίρισης. Για να δείτε την Προκήρυξη & την Φόρμα Δήλωσης των αγώνων πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους: 4ο Ε3 2016 Ε΄ Ένωσης: Προκήρυξη 4ο Ε3 2016 Έ Ένωσης: Φόρμα Δήλωσης

Διαβάστε Περισσότερα

Θ΄ Ένωση:Προκήρυξη 4ου Ε3 2016-Sign In

Ανακοινώνεται η προκήρυξη του 4ου Ε3 Πρωταθλήματος 2016 Α/Κ12-14-16 που θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ υπό την αιγίδα της Θ΄ Ένωσης Σωματείων Αντισφαίρισης. Για να δείτε την Προκήρυξη των αγώνων πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: 4ο Ε3 2016 Θ΄ Ένωσης: Προκήρυξη 4ο Ε3 Θ΄Ένωσης: Sign In  

Διαβάστε Περισσότερα

5ο Ε2 2016: Τελικές Λίστες Αποδοχής – Sign In – Ξενοδοχεία

Ανακοινώθηκαν από την Ε.Φ.Ο.Α. οι τελικές λίστες αποδοχής των αθλητών/τριών του 5ου Ε2 Πρωταθλήματος για το 2016 που θα διεξαχθεί στις( Α΄, Γ΄, Ε΄) Ενώσεις. Για να δείτε τις τελικές λίστες αποδοχής του 5ου Ε2 πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: 5ο Ε2 2016: Τελική Λίστα Αποδοχής Για να δείτε τις ημέρες & ώρες του Sign In του 5ου Ε2  πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: …

Διαβάστε Περισσότερα

5ο Ε2 2016: Προκηρύξεις – Φόρμα Δήλωσης

Ανακοινώθηκαν από την Ε.Φ.Ο.Α. οι προκηρύξεις του 5ου Ε2 Πρωταθλήματος 2016, το οποίο θα διεξαχθεί στις Α΄, Γ΄ και Ε΄ Ενώσεις. Για να δείτε τις Προκηρύξεις του 5ου Ε2 2016, πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους: 5ο Ε2 2016: Προκήρυξη – Α΄Ένωση 5ο Ε2 2016: Προκήρυξη – Γ΄Ένωση 5ο Ε2 2016: Προκήρυξη – Ε΄Ένωση Για να δείτε την Φόρμα Δήλωσης, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: 5ο Ε2 2016: …

Διαβάστε Περισσότερα

Open Ανδρών 2016 – Κεφαλληνιακός Ο.Α.: Τελική Λίστα Αποδοχής – Κλήρωση Κ.Τ

Ανακοινώθηκε από την Ε.Φ.Ο.Α. η τελική λίστα αποδοχής του Open Ανδρών 2016 που θα διεξαχθεί στον Κεφαλληνιακό Ο.Α. Για να δείτε την τελική λίστα αποδοχής πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: Open Ανδρών 2016 Κεφαλληνιακός Ο.Α: Τελική Λίστα Αποδοχής Για να δείτε την ώρα κλήρωσης του Κ.Τ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: Open Ανδρών 2016 Κεφαλληνιακός: Κλήρωση Κ.Τ  

Διαβάστε Περισσότερα

Α΄Ένωση: Προκήρυξη 4ου Ε3 2016

Ανακοινώνεται η προκήρυξη του 4ου Ε3 Πρωταθλήματος 2016 Α/Κ 12-14-16 που θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Α.Ο.Α.ΤΙΤΑΝΕΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ, υπό την αιγίδα της Α΄Ένωσης Σωματείων Αντισφαίρισης. Για να δείτε την Προκήρυξη & την Φόρμα Δήλωσης των αγώνων πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους: 4ο Ε3 2016 Α΄Ένωσης: Προκήρυξη 4ο Ε3 2016 Α΄Ένωσης: Φόρμα Δήλωσης

Διαβάστε Περισσότερα

Β΄Ένωση: Προκήρυξη 3ου Ε3 2016

Ανακοινώνεται η προκήρυξη του 3ου Ε3 Πρωταθλήματος 2016 Α/Κ 12-14-16 που θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Α.Ο.Α.Ποσειδών, υπό την αιγίδα της Β΄Ένωσης Σωματείων Αντισφαίρισης. Για να δείτε την Προκήρυξη των αγώνων πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: 3o E3 2016 Β΄Ένωσης: Προκήρυξη

Διαβάστε Περισσότερα

3ο Ε1 2016: Τελική Λίστα Αποδοχής – Sign In

Ανακοινώθηκε από την Ε.Φ.Ο.Α. η τελική λίστα αποδοχής των αθλητών/τριών του 3ου Ε1 2016 Για να δείτε τη τελική λίστα αποδοχής για το 3ο Ε1 2016 πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: 3ο Ε1 2016: Τελική Λίστα Αποδοχής Για να δείτε τις ημέρες και ώρες του Sign In πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: 3ο Ε1 2016: Sign In Ανακοίνωση Αλλαγής Επιδιαιτητή: Επιδιαιτητής στον Ο.Α. ΛΕ …

Διαβάστε Περισσότερα

Θ΄Ένωση: Προκήρυξη 3ου Ε3 2016

Ανακοινώνεται η προκήρυξη του 3ου Ε3 Πρωταθλήματος 2016 Α/Κ12-14-16 που θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Α.Ο.Α.Χαϊδαρίου υπό την αιγίδα της Θ΄ Ένωσης Σωματείων Αντισφαίρισης. Για να δείτε την Προκήρυξη των αγώνων πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: 3ο Ε3 2016 Θ΄Ένωσης : Προκήρυξη Για να δείτε την Φόρμα Δήλωσης πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: 3ο Ε3 2016 Θ΄Ένωσης : Φόρμα Δήλωσης

Διαβάστε Περισσότερα

Ε΄Ένωση: Προκήρυξη 3ου Ε3 2016

Ανακοινώνεται η προκήρυξη του 3ου Ε3 Πρωταθλήματος 2016 Α/Κ 12-14-16 που θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Φθιωτικού Ο.Α, υπό την αιγίδα της Ε΄Ένωσης Σωματείων Αντισφαίρισης. Για να δείτε την Προκήρυξη & την Φόρμα Δήλωσης των αγώνων πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους: 3ο Ε3 2016 Ε΄Ένωσης: Προκήρυξη  3ο Ε3 2016 Ε΄Ένωσης: Φόρμα Δήλωσης

Διαβάστε Περισσότερα