Τρίτη , 6 Ιούνιος 2023

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σχολή προπονητών Γ’ και Β’ κατηγορίας

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των σχολών προπονητών Γ’ κατηγορίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παρακαλούνται όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν νέα σχολή προπονητών Γ’ κατηγορίας και όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν σχολή προπονητών Β’ κατηγορίας, που θα προταθούν από την Ε.Φ.Ο.Α., να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο email info@efoa.gr ή στο fax: 210-7563173 της Ομοσπονδίας.

Εφόσον συμπληρωθεί ικανός αριθμός ενδιαφερομένων η Ε.Φ.Ο.Α. θα προχωρήσει σε αιτήματα προς την Γ.Γ.Α. για την υλοποίηση των σχολών.

Τα προσόντα και οι λειτουργικές ανάγκες των σχολών θα προσδιοριστούν στην συνέχεια.

Η Ε.Φ.Ο.Α θέτει καταληκτική ημερομηνία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 11/12/2015, οι δε ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν ξεχωριστά για κάθε σχολή το ενδιαφέρον τους.

Διαβάστε Επίσης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΥ …