Δευτέρα , 17 Ιούνιος 2024

Σπύρος Ζαννιάς: Τα Σωματεία – Μέλη της Ε.Φ.Ο.Α. οφείλουν να τηρούν τη νομιμότητα στην Επιμόρφωση των προπονητών

Με αφορμή την επιστολή του κ. Χρήστου Χριστόπουλου προς την Ε.Φ.Ο.Α. για τη διοργάνωση σεμιναρίου Cardio Tennis, το οποίο θα διεξαχθεί στον Α.Ο.Α. Αργυρούπολης την Κυριακή 15/5, η Ε.Φ.Ο.Α. ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε σεμινάρια που διοργανώνονται σε όλη την Επικράτεια (και δεν είναι υπό την αιγίδα των φορέων που αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. 971/26.5.2008), να ελέγχουν την νομιμότητα της διοργάνωσης των σεμιναρίων καθώς και το αν οι εισηγητές έχουν την απαραίτητη από τον Νόμο Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, ή εκπροσωπούν την I.T.F. και την Tennis Europe.

Σας γνωρίζουμε ότι βάσει του Κανονισμού Προπονητών Αντισφαίρισης (Φ.Ε.Κ. 971/26.5.2008), άρθρο 10 «Επιμόρφωση Προπονητών», παράγραφος 10.1 «Η επιμόρφωση των προπονητών του παρόντος κανονισμού τελεί υπό την εποπτεία της Πολιτείας και υλοποιείται με επιμορφωτικά προγράμματα της Γ.Γ.Α., της Ομοσπονδίας, των Τ.Ε.Φ.Α.Α. και της Πανελλήνιας Οργάνωσης Προπονητών» και παράγραφος 10.4 «Για την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων από άλλους φορείς, πλην  των στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Γ.Γ.Α.».

Τα Σωματεία – Μέλη της Ε.Φ.Ο.Α., με βάση τα ανωτέρω, οφείλουν να τηρούν την νομιμότητα, να μη θέτουν υπό την αιγίδα τους και να μη συμμετέχουν σε δράσεις που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Διαβάστε Επίσης

Προκήρυξη Open Ανδρών ΠΑΥΛΕΙΑ 2024

Ανακοινώθηκε από την Ε.Φ.Ο.Α. η προκήρυξη για το Open Ανδρών Παύλεια 2024 Για να δείτε την …