Τρίτη , 30 Νοέμβριος 2021

Ανακοίνωση για την έκδοση Αριθμού Μητρώου Αθλητή

Ανακοίνωση

Παρατηρείται το φαινόμενο να δηλώνονται σε πρωταθλήματα αθλητές/τριες χωρίς μητρώο αθλητή. Παράλληλα ζητούνται ταυτόχρονα ή ακόμη και με καθυστέρηση τα μητρώα τους, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή τους όπου έχουν δηλωθεί.

Είναι γνωστό σε όλους, με βάση απόφαση της Ε.Φ.Ο.Α., ότι απαιτούνται 10 ημέρες, για την έκδοση των μητρώων, από την ώρα του αιτήματος.

Παρακαλούνται τα σωματεία και οι αθλητές/τριες να τηρούν στις δηλώσεις τους τον ανωτέρω κανόνα. Άλλωστε δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στις λίστες αποδοχής ονόματα χωρίς μητρώο.

Διαβάστε Επίσης

Ανακοίνωση: Άδειες Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Σωματείων

Προς Τα Σωματεία – Μέλη Ε.Φ.Ο.Α. Παρακαλούνται τα Σωματεία – Μέλη της Ε.Φ.Ο.Α.  να αποστείλουν …